Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
Telaşlı ve tedirgin olması
İletişim becerilerinin zayıf olması
Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması