I- Motor soğutma suyunun eksilmesi II- Devridaim pompası kayışının kopmasıIII- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanmasıVerilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III